Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.

Medlemmar kan få  kontakt med andra MHV/BHV-psykologer i hela Sverige via styrelsen, eller ställa frågor som handlar om professionens arbete. Styrelsen svarar efter bästa förmåga. 

Du kan också ta del av våra medlemssidor som innefattar:

  • Digital version av föreningens bok 
  • Bibliotek
  • Styrelsens mötesprotokoll
  • Årsmötesprotokoll & stadgar
  • Länkar
  • Tidigare konferenser
  • Föreningens remissvar
  • Skrivningar i relevanta frågor
  • Föreningens policydokument
Nyheter - om du klickar på en nyhet ser du fler (om du läser på dator eller platta)

Spännande ny specialistuppsats om föräldraskapsstöd

2024-05-24

Kerstin Sigfridsdotter har skrivit ett arbete med titeln: Föräldraskapsstöd inom Psykologmottagni...

Nationell konferens om FAS/FASD 6-7 nov

2024-04-23

Den tredje nationella konferensen  om alkoholrelaterade fosterskador FAS/FASD arrangeras den 6-7...

Konferens för NFSU i Oslo 24-25/10

2024-04-23

Konferensen  har temat "Å lete etter det gode uten å overse det smertefulle: Risiko og resiliens ...

Marcé-konferens i Barcelona 4-7 sept 2024

2024-04-23

International Marcé håller sin nästa konferens på temat “Advancing Perinatal Mental Health:...

Föreningens årsmöte 2024

2024-03-18

Årsmötet genomförs torsdagen den 26/9 kl 9.30 - 12.00 i samband med nationella konferensen i...

Kontakt med Nationell förening för mödrahälsovård och barnhälsovård

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society
Föreningen täcker området perinatal psykisk hälsa och har en websida  och en Facebookgrupp.

Föreningens möten