Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Årets nationella konferens

Styrelsen har beslutat att flytta årets nationella konferens då utsikterna att den ska gå att genomföra i höst verkar mycket osäkra. Preliminära datum blir 30/3 - 1/4 2022 och orten Karlstad.

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Film om 3-årsbesöket

2021-06-28

Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Region Uppsala och Region Blekinge har tillsammans tagit fram e...

Inga Gustafsson har gått ur tiden

2021-06-07

Inga betydde mycket för vår professions utveckling i starten, och många av våra medlemmar har...

Bytt mejladress?

2021-06-07

Får du våra utskick?

Konferens: Kraftsamling för barn som far illa

2021-04-28

Inom barnhälsovården finns ett inriktningsbeslut att på ett strukturerat sätt fråga om...

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society

Värna våra yngsta

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen