Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Numera finns inget forum för medlemmarna här på hemsidan, men i Facebookgruppen "Psykologer" finns en sluten undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där via någon som redan är med eller hör med styrelsen.

Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Föräldraledighet kopplat till föräldrars samarbete

2020-02-11

Monica Lidbeck har studerat hur föräldrars fördelning av föräldraledighet är kopplat till hur...

Ny studie om hud-mot-hud för prematura barn

2020-02-11

Att kontinuerligt ligga hud-mot-hud ger inte ett bättre samspel med mamman, enligt svensk forskning.

Review om sömnproblem

2020-02-11

En genomgång av forskning kring interventioner för små barns sömn

Problematisk PPD-studie

2020-02-04

Reflektioner kring Maude Johanssons avhandling från 2019

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society

Värna våra yngsta - Stockholm 1-2 sept 2020

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen