Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Numera finns inget forum för medlemmarna här på hemsidan, men i Facebookgruppen "Psykologer" finns en sluten undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där via någon som redan är med eller hör med styrelsen.

Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Klimatpolicy antagen

2019-10-27

Vid årsmötet i Luleå föreslog styrelsen att föreningens medlemmar bör vara medvetna i klimatfråga...

Enkät om kunskapsläget för ADHD

2019-10-27

Vi får delta i ett psykologexamensarbete om kunskapsläget bland kliniska psykologer. Förutom oss...

Nationella konferensen 2020

2019-10-27

Tilltänkta arrangörer har fått förhinder, så styrelsen efterlyser villiga krafter så att vi kan f...

Rapport från Mödrahälsovårdsfronten

2019-06-22

Premiär för medverkan i RiksMÖsam

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society

Värna våra yngsta - Stockholm 1-2 sept 2020

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen