Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.

Medlemmar kan få  kontakt med andra MHV/BHV-psykologer i hela Sverige via styrelsen, eller ställa frågor som handlar om professionens arbete. Styrelsen svarar efter bästa förmåga. 

Du kan också ta del av våra medlemssidor som innefattar:

  • Digital version av föreningens bok 
  • Bibliotek
  • Styrelsens mötesprotokoll
  • Årsmötesprotokoll & stadgar
  • Länkar
  • Tidigare konferenser
  • Föreningens remissvar
  • Skrivningar i relevanta frågor
  • Föreningens policydokument
Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Att prata med barn om kriget

2022-04-07

Tips till föräldrar

"Värna våra yngsta" kommer igen!

2022-03-28

För femte gången anordnas konferensen om barn 0-2 år

WAIMH 2023

2022-01-21

Kongressen planeras till juli 2023 i Dublin

Gruppintervention mot oro och ångest

2021-12-08

En möjlig insats på gruppnivå för gravida med oro och ångest har prövats i Västra Götaland

Avslutningskonferens 1000 dagar

2021-10-24

27 juni 2022 kommer en avslutningskonferens att hållas för projektet "De 1000 första dagarna" som...

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Veronika Fagerberg.
Se vidare under kontakt

Årets nationella konferens

Konferensen är genomförd och blev mycket uppskattad av de över 100 deltagarna. Föreläsarna har delat med sig av sina bilder, de finns vid resp punkt i programmet här på sidan i 6 mån.

Nästa konferens blir i Jönköping 27-29 september 2023. Föreningen firar då sitt 50-årsjubileum.

 

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society
Föreningen täcker området perinatal psykisk hälsa och har en websida  och en Facebookgrupp.