Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.

Medlemmar kan få  kontakt med andra MHV/BHV-psykologer i hela Sverige via styrelsen, eller ställa frågor som handlar om professionens arbete. Styrelsen svarar efter bästa förmåga. 

Du kan också ta del av våra medlemssidor som innefattar:

  • Digital version av föreningens bok 
  • Bibliotek
  • Styrelsens mötesprotokoll
  • Årsmötesprotokoll & stadgar
  • Länkar
  • Tidigare konferenser
  • Föreningens remissvar
  • Skrivningar i relevanta frågor
  • Föreningens policydokument
Nyheter - om du klickar på en nyhet ser du fler (om du läser på dator eller platta)

MHV/BHV-psykologer efterfrågas ang nationella riktlinjer

2023-02-01

Var med och påverka förlossningsvården!

Tack för gott samarbete!

2023-02-01

MHV-öl Joy Ellis har nyligen avslutat sin anställning i Västra Götalandsregionen. Föreningen...

Nationell arbetsgrupp för MHV bildad!

2023-02-01

Efter flera års lobbyarbete från professionerna har Mödrahälsovården äntligen fått en nationell...

Kunskapsstöd: Graviditet, förlossning och tiden efter

2023-01-31

Socialstyrelsens kunskapsstöd från dec 2022 kommer att  dras tillbaks och publiceras på nytt då...

Specialistkurs om tidiga relationer

2023-01-30

Kursen motsvarar 7,5 hp och heter ”Relationsutveckling under graviditet, späd-och småbarnsår” och...

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society
Föreningen täcker området perinatal psykisk hälsa och har en websida  och en Facebookgrupp.

Föreningens möten