Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.


Du kan ta också del av våra medlemssidor som innefattar:

  • Digital version av föreningens bok 
  • Bibliotek
  • Styrelsens mötesprotokoll
  • Årsmötesprotokoll & stadgar
  • Länkar
  • Tidigare konferenser
  • Föreningens remissvar
  • Skrivningar i relevanta frågor
  • Föreningens policydokument
  • Möjlighet att kontakta andra MHV/BHV-psykologer i hela Sverige via styrelsen
Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Fortbildning för BHV ges igen

2021-09-29

Kursen vänder sig till BHV-personal med erfarenhet. Platserna fördelas mellan psykologer,...

Debattartikel om fallet Tim

2021-09-27

I dagens Svenska Dagbladet argumenterar kända psykologer för anknytningsaspekten i ärendet.

Film om 3-årsbesöket

2021-06-28

Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Region Uppsala och Region Blekinge har tillsammans tagit fram e...

Inga Gustafsson har gått ur tiden

2021-06-07

Inga betydde mycket för vår professions utveckling i starten, och många av våra medlemmar har...

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Årets nationella konferens

Styrelsen beslutade att flytta årets nationella konferens då utsikterna att den skulle gå att genomföra i höst var mycket osäkra. Datum blir 30/3 - 1/4 2022 och orten Karlstad.

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society