Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Numera finns inget forum för medlemmarna här på hemsidan, men i Facebookgruppen "Psykologer" finns en sluten undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där via någon som redan är med eller hör med styrelsen.

Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Till Almedalen!

2019-05-12

Föreningen ska hålla ett seminarium i Almedalen 1/7

WHO om fysisk aktivitet för små barn

2019-04-25

WHO publicerade 24/4 rekommendationer för barn under 5 års ålder vad gäller stillasittande, sömn...

Skärmar i förskolan

2019-03-23

Från 1/7 är digitala medier obligatoriska verktyg i förskolan

Projekt om de första 1000 dagarna

2019-03-23

Lovande fokus på de späda barnen!

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer
Facebookgruppen "Psykologer" finns en sluten undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där genom att kontakta någon i styrelsen.

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society

Värna våra yngsta - Stockholm 8-9 oktober 2019