Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.

Medlemmar kan få  kontakt med andra MHV/BHV-psykologer i hela Sverige via styrelsen, eller ställa frågor som handlar om professionens arbete. Styrelsen svarar efter bästa förmåga. 

Du kan också ta del av våra medlemssidor som innefattar:

  • Digital version av föreningens bok 
  • Bibliotek
  • Styrelsens mötesprotokoll
  • Årsmötesprotokoll & stadgar
  • Länkar
  • Tidigare konferenser
  • Föreningens remissvar
  • Skrivningar i relevanta frågor
  • Föreningens policydokument
Nyheter - om du klickar på en nyhet ser du fler (om du läser på dator eller platta)

Ny bok om vårt arbete!

2023-06-22

"Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård - teori och praktik"

Hur möter vi mödrar med IF?

2023-06-22

Specialistarbete inom vårt område

Remiss lagförslag ”Tryggare hem för barn”

2023-05-03

Styrelsen har svarat på en internremiss  angående ett utomordentligt viktigt lagförslag.

Ta del av rådgivningsstöd om trots, mat, sömn och syskon!

2023-03-27

Nu kan medlemmar fritt ta del av varandras material

Intressanta rapporter från SBU och SoS

2023-03-19

Statliga satsningar genererar nu mycket material om bl a kvinnohälsa.

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society
Föreningen täcker området perinatal psykisk hälsa och har en websida  och en Facebookgrupp.

Föreningens möten