Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.

Medlemmar kan få  kontakt med andra MHV/BHV-psykologer i hela Sverige via styrelsen, eller ställa frågor som handlar om professionens arbete. Styrelsen svarar efter bästa förmåga. 

Du kan också ta del av våra medlemssidor som innefattar:

  • Digital version av föreningens bok 
  • Bibliotek
  • Styrelsens mötesprotokoll
  • Årsmötesprotokoll & stadgar
  • Länkar
  • Tidigare konferenser
  • Föreningens remissvar
  • Skrivningar i relevanta frågor
  • Föreningens policydokument
Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

WAIMH 2023

2022-09-01

Kongressen planeras till juli 2023 i Dublin

Slutrapport från "De 1000 första dagarna i de nordiska länderna""

2022-08-21

Det 3-åriga projektet är nu genomfört och rekommendationerna publicerade.

Intervjustudie om pappa-bebis-grupp

2022-08-21

Specialistarbete om pappors upplevelse av föräldrablivandet och tidigt föräldrastöd.

Hur upplevs VIPP-SD av MHV/BHV-psykologer?

2022-08-21

Veronka Fagerberg har gjort sitt specialistarbete kring metoden.

NSFU-konferens i Göteborg

2022-07-14

27-28 oktober: "Sårbara småbarnsfamiljer idag"

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society
Föreningen täcker området perinatal psykisk hälsa och har en websida  och en Facebookgrupp.

Föreningens möten