Program 2022

Programmet kan komma att revideras vid t ex sjukdomsfall.

 

"Utveckling och trauma"

 

Onsdag 30:e mars

12.00 Lunch i restaurangen

13.00-13.10 Konferensen inleds

13.10-13.30 Välkomsttal

13:30-14:45 Kjerstin Almqvist ”Introduktion och forskningsläget i övergripande drag”

14:45-15:15 kafferast

15:15-16:30. Erik Domellöf ”Neuropsykologiskt perspektiv på tidig utveckling”

(Eventuellt anordnas en aktivitet utanför programmet)

 

Torsdag 31:a mars

8:15-10.00 Susan Ayers ”Pregnancy and trauma” 

10.00-10.30 Kafferast

10.15-12.00 Susan Ayers (fortsättning)

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Anna Norlén ”Små barns hälsa och utveckling – påverkan av svåra påfrestningar och trauma”  

15:15-15:30 Kafferast

15.30-16.30 Karin Pernebo ”Child-Parent Psychotherapy. Trauma och anknytningsteori - att möta barn med svåra livserfarenheter”

19.00 Festmiddag och underhållning på Elite Stadshotellet. Mingel med fördrink från 18.30.

 

Fredag 1:a april

8:30-10:30 Workshop: Våra arbetssätt kring trauma och kris

10.30-11.00 Kafferast

11.00-12.00 Johan Melander Hagborg ”Kliniskt perspektiv på trauma och utveckling”.

12.00-12.10 Konferensen avslutas

Lunch att ta med sig.