Program 2023

 

MHV/BHV-psykologerna i tiden - vart är vi på väg?


När vår yrkesförening bildades för 50 år sedan var det utifrån ett behov att diskutera arbetet och utvecklingen inom fältet med kolleger i hela landet, erbjuda fortbildning via nationella konferensen, och driva innehållet i uppdraget framåt. Årets konferens kommer som vanligt att innehålla forskning och kunskapsutveckling som är relevant för oss, men också berätta om vår långa resa som profession.

Styrelsen och arrangörerna tänker att det kan vara klargörande att känna till den historiska bakgrunden, föreningens strategi i olika frågor, var vi står nu, och få diskutera vad vi vill sikta på i framtiden och varför.

 

Onsdag 27/9

11.00 - 13.00       Registrering

11.30 - 12.30       lunch i restaurang Le Trottoir på Elite Stora Hotellet

12.30 - 13.00   Konferensen inleds

                            Anette Nilsson, utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län

13.00 - 14.00    ”…och var kommer vi ifrån?”

                             Antonia Reuter, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i                                             klinisk och pedagogisk psykologi

14.00 - 14.30       kaffepaus i Röda salongen

14.30 - 15.30    Forskning i praktiken – exempel från Psykolog-                                                        mottagningar föräldraskap och små barn i VGR

                             Elin Alfredsson, leg. psykolog, fil. dr, universitetslektor vid                                                Göteborgs Universitet

15.30 - 16.30    Panelsamtal med tillbakablick och framtidsspaning

                              Kerstin Tode, Antonia Reuter, Elin Alfredsson, Maja Berling m fl

17.30                   Aktivitet

Torsdag 28/9

08.30 - 9.30     Vår resa med mödrahälsovården - från avgång till                                                        horisonten

                            Veronika Fagerberg, leg psykolog, specialist i hälsopsykologi och                                   Kerstin Johannesson, leg psykolog

09.30 - 10.00       Föreningens årsmöte 2023

10.00 - 10.20       kaffepaus

10.20 - 12.00    forts årsmöte

12.00 - 13.00       lunch

13.00 - 14.00    Perinatal depression

                             Emma Fransson, leg. psykolog och docent i medicinsk psykologi

14.00 - 16.30    Barns inre rika liv

                             Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala                                      Universitet

19.00                Festmiddag på Elite Stora hotellet. Mingel och fördrink från 18.30

Fredag 29/9

08.30 - 09.30   Om att dela på det hela – om föräldraskap och                                                                 fördelning avföräldraledighet

                            Monica Lidbeck, leg psykolog, fil dr i psykologi

09.30 - 10.00       kaffepaus

10.00 - 11.30    Coparenting - föräldrateamets betydelse för barns                                                           välbefinnande

                             Malin Bergström, leg psykolog, med dr, docent vid Karolinska                                         Institutet

 1.30 - 12.30       Konferensens avslutning följt av lunch på plats

 

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser och justeringar av programmet.