Program 2022

Föreläsarnas powerpoints finns vid resp punkt. De tas bort efter 6 mån.

 

"Utveckling och trauma"

 

Onsdag 30:e mars

11.30 Registreringen öppnar

12.00 Lunch i restaurangen

13.00-13.10 Konferensen inleds

13.10-13.30 Styrelsen har ordet

14:45-15:15 kafferast

17.45  Visning på Lerinmuseet Sandgrund, separat anmälan. Pågår ca 45 min. Kostnaden 80 kr betalas på plats.

 

Torsdag 31:a mars

10.00-10.30 Kafferast

10.30-11.45 Susan Ayers (fortsättning)

11.45-12.45 Lunch

14.45-15:15 Kafferast

19.00 Festmiddag och underhållning på Elite Stadshotellet. Mingel med fördrink från 18.30.

 

Fredag 1:a april

8:30-10:30 Workshop: Våra arbetssätt kring trauma och kris

10.30-11.00 Kafferast

12.00-12.10 Konferensen avslutas

Lunch att ta med sig.