Program 2024

Konferensen hålls på Akademiska Sjukhuset i Uppsala i Gunnebosalen, ingång 10.

MHV/BHV-psykologernas arbete i praktiken

- från hälsofrämjande till behandlande

 

Onsdag 25/9

 

11.00 - 13.00  Registrering

11.30 - 13.00  Lunch, grab and go

13.00 - 13.10  Konferensen inleds
                       Arrangörsgruppen

13.10 - 13.30  Inledningsanförande
                        Monica Mäki Karlstrand, sektionschef, Region Uppsala
                        Anna Sarkadi, ledningsläkare inom CBHV samt forskargruppsledare för                          Child Health and Parenting research group, Uppsala universitet

13.30 - 14.30  Graviditetens psykologi – teori och praktik
                        Veronika Fagerberg, leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi

14.30 - 15.00  Kafferast

15.00 - 16.00  Mentalisering under graviditet och småbarnstid
                       Karin Lindqvist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr i klinisk                                       psykologi, specialist i klinisk psykologi

16.00 - 17.00  POF – konsultationsteam under graviditet för kvinnor med allvarlig                         psykisk sjukdom
                       Lisa Wolgast, leg. psykolog, specialist i klinisk barn- och                                                   ungdomspsykologi

17.45              Guidad stadsvandring, ca 60 minuter (anmälan)

 

Torsdag 26/9

 

8.30 - 9.30      PIIOS – Parent Infant Interaction Observation Scale
                       
Karin Colliander, leg. psykolog, specialist i klinisk barn- och                                             ungdomspsykologi, verksamhetsutvecklare  i Västra Götaland
                       Mona Bryggman, leg. psykolog, Central barnhälsovård i Västra                                       Götaland.

9.30 - 12.00    Föreningens årsmöte, inkl kafferast

12.00 - 13.00  Lunch, grab and go

13.00 - 14.00  Föräldrastöd till föräldrar med annan bakgrund – hur gör vi i                                     praktiken?
                       Fatumo Osman, med. dr, docent vid Högskolan Dalarna

14.00 - 15.00  Co-parenting i praktiken
                        Malin Bergström, leg. psykolog, med. dr, docent vid Karolinska Institutet

15.00 - 15.30  Kafferast

15.30 - 17.00  Workshop: MHV/BHV-psykologernas arbete i praktiken - från                                   hälsofrämjande till behandlande.
                       Samtal i tvärregionala grupper utifrån deltagarnas enkätsvar

19.00              Festmiddag på Sven Dufva. Mingel med fördrink från 18.30.

 

Fredag 27/9

 

8.30 - 10.00    Förändringsarbete i praktiken – modell för tidiga insatser och den                           nya föräldrakursen "Vardagsliv och föräldraskap" 
                       Annika Gerenstein, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i                                psykologisk behandling
                       Jenny Romijn, leg. psykolog
                       Karin Fängström, leg. psykolog, med. dr

10.00 - 10.30  Kafferast

10.30 - 11.30  Workshop: MHV/BHV-psykologernas arbete i praktiken - från                                   hälsofrämjande till behandlande.
                       Samtal i egen/närliggande arbetsgrupp

11.30 - 12.00  Avslutning och utvärdering, följt av lunch att ta med

 Reservation för ev ändringar