Aktuella kurser och konferenser

Här finns utbildningar och konferenser som kan vara av särskilt intresse för föreningens medlemmar, och som överensstämmer med föreningens policy för publicering.

5-7 juni 2024, WAIMH-kongress Tammerfors, Finland

4-7 september 2024, Marcé, Barcelona

25-27 september 2024 Nationella konferensen, Uppsala

24-25 oktober 2024, NFSU, Oslo

6-7 november 2024, Fokus FAS, Malmö

Värna våra yngsta

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen