Aktuella kurser och konferenser

27-28 ktober 2022, NFSU i Göteborg, förkonferens 26 oktober. Mer info kommer.

27-29 september 2023, nationell konferens i Jönköping

Värna våra yngsta

Konferensen hålls igen 13-14 september 2022 i Stockholm. Se nyhetsruta på startsidan för mer info och anmälan.

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen