Aktuella kurser och konferenser

27 juni 2022, avslutningskonferens för "De 1000 första dagarna" i Reykjavik.

Värna våra yngsta

2021 kommer det inte att hållas någon konferens, men det är möjligt att den återkommer 2022.

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen