Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.

Medlemmar kan få  kontakt med andra MHV/BHV-psykologer i hela Sverige via styrelsen, eller ställa frågor som handlar om professionens arbete. Styrelsen svarar efter bästa förmåga. 

Du kan också ta del av våra medlemssidor som innefattar:

  • Digital version av föreningens bok 
  • Bibliotek
  • Styrelsens mötesprotokoll
  • Årsmötesprotokoll & stadgar
  • Länkar
  • Tidigare konferenser
  • Föreningens remissvar
  • Skrivningar i relevanta frågor
  • Föreningens policydokument
Nyheter - om du klickar på en nyhet ser du fler (om du läser på dator eller platta)

Föreningens årsmöte 2024

2024-03-18

Årsmötet genomförs torsdagen den 26/9 kl 9.30 - 12.00 i samband med nationella konferensen i...

Samlat stöd för mödrahälso- och förlossningsvården

2023-12-21

På Socialstyrelsen finns nu det samlade stödet för mödrahälso- och förlossningsvården....

WAIMH-konferens 2024

2023-10-11

På årets konferens i Dublin beslutades att ha en mindre extra konferens 2024. Den kommer att håll...

Ny bok om vårt arbete!

2023-06-22

"Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård - teori och praktik"

Hur möter vi mödrar med IF?

2023-06-22

Specialistarbete inom vårt område

Kontakt med Nationell förening för mödrahälsovård och barnhälsovård

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society
Föreningen täcker området perinatal psykisk hälsa och har en websida  och en Facebookgrupp.

Föreningens möten