Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Årsmötet 2020 blir digitalt

Tyvärr ser föreningen ingen möjlighet att genomföra nationella konferensen på ett coronasäkert sätt och i enlighet med gällande rekommendationer och lagstiftning. Arrangörsgruppen och styrelsen har därför gemensamt tagit beslut att ställa in årets konferens. Det är heller inte aktuellt med en digital konferens, utan vi får träffas igen 2021. Det känns tråkigt att tvingas bryta en 47 år lång tradition, men omständigheterna är som alla vet speciella.

Om pandemisituationen förbättras under våren kommer styrelsen att undersöka möjligheten att då ordna en endagskonferens med fokus på MHV- frågor liknande årets fredagsprogram.

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Numera finns inget forum för medlemmarna här på hemsidan, men i Facebookgruppen "Psykologer" finns en sluten undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där via någon som redan är med eller hör med styrelsen.

Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Slutbetänkande om ny socialtjänstlag

2020-08-29

Socialminister Lena Hallengren tog 26/8 emot slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – en ny...

SBU: viktiga utfall vid perinatal depression

2020-08-23

En rapport publicerades i juni om vad som är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandli...

Konferens om universellt föräldraskapsstöd

2020-06-23

"Tillsammans för barnets bästa", nationell konferens om universellt föräldraskapsstöd under de...

Uppsats om KKS i Gambia

2020-04-13

Sanna Elg skrev sitt exmensarbete om kvinnlig könsstympning i Gambia.

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society

Värna våra yngsta - Stockholm 1-2 sept 2020

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen