Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.


Du kan ta också del av våra medlemssidor som innefattar:

  • Digital version av föreningens bok 
  • Bibliotek
  • Styrelsens mötesprotokoll
  • Årsmötesprotokoll & stadgar
  • Länkar
  • Tidigare konferenser
  • Föreningens remissvar
  • Skrivningar i relevanta frågor
  • Föreningens policydokument
  • Möjlighet att kontakta andra MHV/BHV-psykologer i hela Sverige via styrelsen
Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Sista anmälningsdag uppskjuten

2022-01-27

Sista anmälningsdag utan extra avgift för vår nationella konferens är uppskjuten till 11/2. Detta...

WAIMH 2023

2022-01-21

Kongressen planeras till juli 2023 i Dublin

Samverkansdag kring ESSENCE

2022-01-18

En nationell samverkansdag anordnas 23/3 2022 för de som arbetar med barn i förskoleåldern med...

Gruppintervention mot oro och ångest

2021-12-08

En möjlig insats på gruppnivå för gravida med oro och ångest har prövats i Västra Götaland

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Veronika Fagerberg.
Se vidare under kontakt

Årets nationella konferens

Med anledning av de nya pandemirestriktionerna kan det komma att krävas vaccinationsbevis för att delta. I så fall meddelar vi detta i god tid. 

Om konferensen ånyo tvingas ställa in tas beslut senast i februari och anmälningsavgiften återbetalas. 

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society
Föreningen täcker området perinatal psykisk hälsa och har en websida  och en Facebookgrupp.