Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Numera finns inget forum för medlemmarna här på hemsidan, men i Facebookgruppen "Psykologer" finns en undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där!

Nyheter

Gruppbehandling vid PPD

2018-09-22

Specialistarbete om gruppbehandling vid nedstämdhet efter förlossning.

Nationell konferens 2018

2018-09-22

Konferensen är avslutad och material finns här

För barnens bästa?

2018-09-22

Tankar från golvet av ordförande Kerstin Johannesson.

NFSUs årliga konferens 10-11 oktober 2018

Späda och små barns utveckling -Men papporna då?

Kunskap från forskning och klinisk verksamhet kring hur man kan tillvarata och utveckla barnets relation till båda föräldrarna

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer
Numera finns inget forum för medlemmarna här på hemsidan, men i Facebookgruppen "Psykologer" finns en undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där!