Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Numera finns inget forum för medlemmarna här på hemsidan, men i Facebookgruppen "Psykologer" finns en sluten undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där via någon som redan är med eller hör med styrelsen.

Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Aurora-bm berättar

2019-01-31

Barnmorskor berättar om sitt arbete med förlossningsrädda gravida; Midwives’ counselling of women...

Enskilt föräldrasamtal

2018-12-10

Barnhälsovården har fått ett nytt verktyg för att omsätta det nationella programmet i praktiken:...

Avhandling om förlossningsrädsla

2018-12-10

Psykolog Elisabeth Rondung doktorerade i oktober på ämnet "Psychological Perspectives on Fear of...

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer
Facebookgruppen "Psykologer" finns en sluten undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där genom att kontakta någon i styrelsen.

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society

Värna våra yngsta - Stockholm 8-9 oktober 2019