Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Årets nationella konferens

Styrelsen har beslutat att flytta årets nationella konferens då utsikterna att den ska gå att genomföra i höst verkar mycket osäkra. Preliminära datum blir 30/3 - 1/4 2022 och orten Karlstad.

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Konferens: Kraftsamling för barn som far illa

2021-04-28

Inom barnhälsovården finns ett inriktningsbeslut att på ett strukturerat sätt fråga om...

De 1000 första dagarna, rapport

2021-01-28

Analys klar av MHV, BHV och barnomsorg i Norden

Gravida och coronapandemin

2020-12-29

Se föredrag om hur pandemin påverkar blivande föräldrar i Sverige

Gruppbehandling vid PPD

2020-11-22

Psykologenheterna vid MBHV i Göteborg och Södra Bohuslän har arbetat fram en metod de gärna sprid...

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society

Värna våra yngsta

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen