Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Nationella konferensen 2020

Evidens & resiliens

Skövde 23-25 september 2020

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Numera finns inget forum för medlemmarna här på hemsidan, men i Facebookgruppen "Psykologer" finns en sluten undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där via någon som redan är med eller hör med styrelsen.

Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Konferens om universellt föräldraskapsstöd

2020-06-23

"Tillsammans för barnets bästa", nationell konferens om universellt föräldraskapsstöd under de...

Uppsats om KKS i Gambia

2020-04-13

Sanna Elg skrev sitt exmensarbete om kvinnlig könsstympning i Gambia.

Bok om psykisk ohälsa för MHV och BHV

2020-04-13

Psykolog Rebecca Rickert-Olsson kom hösten 2019 ut med boken "Bemötande vid psykisk ohälsa i mödr...

Föräldraledighet kopplat till föräldrars samarbete

2020-02-11

Monica Lidbeck har studerat hur föräldrars fördelning av föräldraledighet är kopplat till hur...

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society

Värna våra yngsta - Stockholm 1-2 sept 2020

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen