Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

arbetar med hälsofrämjande, förebyggande  och behandlande insatser i ett tidigt skede. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.
 

Årsmötet genomfördes digitalt torsdag 24/9

Kontakt med Nationella föreningen för mödrahälsovård och barnhälsovård

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi till ordförande Kerstin Johannesson.
Se vidare under kontakt

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Numera finns inget forum för medlemmarna här på hemsidan, men i Facebookgruppen "Psykologer" finns en sluten undergrupp för MBHV-psykologer. Ansök gärna om medlemsskap där via någon som redan är med eller hör med styrelsen.

Nyheter: om du klickar på valfri nyhet ser du fler

Avhandling om delad föräldraledighet

2020-10-03

9 oktober 2020 kl 9.00 disputerar Monica Lidbeck på sin avhandling "Sharing & CaringDivision of...

BHV-kurs på distans

2020-09-21

Blekinge Tekniska högskola arrangerar en kurs på distans för bl a psykologer inom BHV

Slutbetänkande om ny socialtjänstlag

2020-08-29

Socialminister Lena Hallengren tog 26/8 emot slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – en ny...

SBU: viktiga utfall vid perinatal depression

2020-08-23

En rapport publicerades i juni om vad som är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandli...

Forum och nätverk

Kontakt med andra MBHV-psykologer

Spädbarns psykiska hälsa
Facebookgruppen "Späd- och småbarnsnätverket i Sverige" tipsar om litteratur och konferenser mm inom området Infant Mental Health. Administreras av Catarina Furmark och Pamela Massoudi.

Nordiska Marcé Society

Värna våra yngsta - Stockholm 1-2 sept 2020

Det finns även en öppen Facebook-grupp med detta tema. Till facebookgruppen